Church and Peace postaje savezni partner ICAN-a i United-Rescue-a

Berlin, 11.02.2020. Upravni odbor europske mirovne mreže Church and Peace na svome je zasjedanju 7.-9. veljače/februara 2020. u Berlinu odlučila priključiti se dvama savezima. Kao prvo, Church and Peace je pristupila Međunarodnoj kampanji za nuklearno razoružanje...

Međunarodna konferencija, obljetnica i Skupština 2019.

„… da vam dadnem budućnost i nadu.“ (Jeremija 29,11) 70 godina življenja nenasilja – opiranja militariziranju. (17.-19. svibnja/maja 2019) Pod ovom se temom održava ovogodišnja Skupština Church and Peace-a od 17. do 19. svibnja/maja u Berlinu-Spandau. Nošeni obećanjem...