NEUWIED, 9. studenog 2018. – Povodom stote godišnjice završetka Prvog svjetskog rata, Upravni odbor europske mreže Crkve za mir Church and Peace prisjetila je se evanđeoskog poziva na nenasilje.

Osvrćemo se na tegobnu i nasilnu povijest Europe, iz koje još uvijek moramo učiti. U ovim danima, u kojima se prisjećamo završetka Prvog svjetskog rata i osamdesete godišnjice Kristalne noći, nužno je potrebno razglasiti evanđeoski poziv na nenasilje. Potičemo kršćanke i kršćanine, župe i Crkve da dosljednim koracima pođu na put za jednu Crkvu pravednoga mira“ – riječi su sa zasjedanja međunarodne uprave Church and Peace-a 7.–9. studenog u organizaciji članice EIRENE u Neuwiedu, u Njemačkoj.

Ovom se prilikom članovi uprave iz Nizozemske, Austrije, Francuske, Velike Britanije, Kosova, Švicarske i Njemačke također prisjećaju različitih mirovnih inicijativa i angažmana brojnih ljudi koji su se tada, kao i danas, neustrašivo stavljali i stavljaju na stranu žrtava isključivosti i nasilja.

Upravni odbor je impresioniran angažmanom mirovnih inicijativa npr. u Velikoj Britaniji, koje se simbolom bijelog cvijeta maka spominju svih žrtava rata i nasilja te time upozoravaju na buktanje militarizma.

Kao europska mreža mirovnih crkava, kroz aktivno sjećanje i nenasilni angažman preko granica, surađujemo na izgradnji kulture gostoljubivosti, dosljedne primjene ljudskih prava, transformacije građanskih sukoba i pomirenja, a time i Europe kao mirovnog projekta“ naglašava predsjednica Upravnog odbora Antje Heider-Rottwilm. „Evanđelje nas poziva i ohrabruje da svakodnevno hodimo ovim izazovnim putem te se za njega i politički opredijelimo.“

Press kontakt: OKRin i.R. Antje Heider-Rottwilm, predsjednica Church and Peace-a, +49 172 5162 799

Preuzmite: “Church and Peace poziva na aktivno sjećanje i dosljedno koračanje prema nenasilju” (9. studenog 2018.)