Katalizator

by | Jun 14, 2017

  • potiče zajedničke projekte, akcije i kampanje
  • podupire crkvene zajednice u njihovom pothvatu da postanu mjesta pomirenja i pravde, kao i u svjedočanstvu za mir Kristov

Church and Peace se od početka angažirala na razvoju različitih inicijativa za poticanje mirovne službe, nenasilne transformacije konflikata, održivog načina života, pravedne ekonomije i nenasilne akcije. U ove aktivnosti se ubraja i Fond “Mačeve u ralice”, Koalicija iz Assisija, evropski Kairos-Dokument, Liaison-centar za ekumensku službu, Ekumenska služba u koncilijarnom procesu / Shalom đakonska služba i interreligiozne konferencije u jugo-istočnoj Evropi “Gradeći mir, mi slavimo Boga”.