+49 5694 9905506

Različiti oblici svjedočanstva za mir

Aktivnosti članova Church and Peace su veoma raznolike: post, molitva i bogoslužja; život u zajednici; gostoprimstvo; rad sa zatvorenicima; briga o izbjeglicama; civilna i mirovna služba; teološko obrazovanje i promišljanje; medijacija; treninzi nenasilja i transformacije konflikata; odgoj za mir u školama i sličnim institucijama; kampanje za porez za mir; za razoružanje i demilitarizaciju; nenasilnu direktnu akciju; savjetovanje traumatiziranih; lobiranje kod institucija državne vlasti; mirovni angažman u područjima pogođenim ratom i konfliktima; razvoj alternativnih gospodarskih struktura;međureligijski dijalog; …