Tim

by | Jun 14, 2017

Aktivnosti mreže Church and Peace koordinira mali tim u međunarodnom Uredu.

Juliane Prüfert

Juliane radi u Uredu kao generalni sekretar od veljače 2024. godine, predstavlja Church and Peace prema van, uspostavlja i održava kontakte, vodi ekumenski dijalog, preispituje aktivnosti s teološkog aspekta i potiče razvoj sadržaja.

Marina Mebs

Marina je postala deo tima od februara 2018. godine, koja radi u administraciji. Njene oblasti odgovornosti uključuju kancelarijske organizacije, kadrovsku i finansijsku administraciju i prikupljanje sredstava.