Tim

by | Jun 14, 2017

Aktivnosti mreže Church and Peace koordinira mali tim u međunarodnom Uredu.

Helga Amelung

Helga radi kao asistentica na upravnim poslovima u Uredu Church and Peace od 2005. U njen opis posla ulazi knjigovodstvo, briga o adresama članova i prijatelja, arhiv i logistika.

Lydia Funck

Lydia radi u Uredu kao generalni sekretar od travanj 2017. godine, predstavlja Church and Peace prema van, uspostavlja i održava kontakte, vodi ekumenski dijalog, preispituje aktivnosti s teološkog aspekta i potiče razvoj sadržaja.

Marina Mebs

Marina je postala deo tima od februara 2018. godine, koja radi u administraciji. Njene oblasti odgovornosti uključuju kancelarijske organizacije, kadrovsku i finansijsku administraciju, prikupljanje sredstava i web stranicu.