+49 5694 9905506

Upravni odbor

by | Jun 14, 2017

Upravni odbor Church and Peacea nadgleda zajedničke aktivnosti mreže i upravlja njenim financijama. Odbor odražava konfesionalnu i geografsku raznolikost mreže, kao i bogatstvo članstva. Bira se na tri godine.

Antje Heider-Rottwilm – predsjednica

Antje Heider-Rottwilm je bila pastorica do 2014. Od 2008. razvija projekt Ekumenski Forum HafenCity, koji podržava 20 crkava u Hamburgu, a koji obuhvaća kapelicu, organski fer trade kafić, prostorije za javne događaje i ekumensku zajednicu zajedničkog stanovanja. Antje je, zajedno sa suprugom, član Laurentius konventa od 1979. Već desetljećima je angažirana u mirovnom radu, vodila je jedanaest godina europski odjel pri Evangeličkim crkvama Nje mačke (EKD) i bila član Središnje komisije Konferencije europskih crkava (CEC). Od 2009. je predsjednica Upravnog odbora mreže Church and Peace.

Kees Nieuwerth – zamjenik predsjednice

Kees Nieuwerth je kveker i pojedinačni član iz Nizozemske. Aktivan je član brojnih mirovnih pokreta: Church and Peace-a, Kerk en Vrede, IFORa, Ženskog programa mirotvorki (Women Peacemaker Program) i Pugwash konferencije. Uključen je u ekumenski pokret i aktivno je pridonio dijalogu o pravednom miru u Svjetskom vijeću crkava. U Upravnom odboru je od 2015. te od 2021. potpredsjednik.

Elisabeth Freise – blagajnica

Elisabeth Freise je katolkinja i individualni član Church and Peace. Pri Međunarodnoj kršćanskoj mirovnoj službi EIRENE je Elisabeth odgovorna za program za jugoistočnu Evropu, te pripremu i follow-up za volontere i mirovne stručnjake / stručnjakinje. Elizabeth je član Upravnog odbora od 2009.

Maria Biedrawa

Maria Biedrawa je socijalna pedagoginja i trenerica za nenasilno rješavanje sukoba. Ona je katolkinja, članica je francuskog ogranka Saveza pomirenja i Zajednice Arka Jean Vaniera. Apsolvirala je izobrazbu za šalomdiakonat/mirovnu stručnu službu, već više godina djeluje u afričkom kontekstu u izgradnji mira. Nekoliko puta je bila referentica na konferencijama Crkve i Mira, stoga je mnogi u našoj mreži mnogima dobro poznaju i cijene.

Ruben Sečen

Ruben Sečen predstavlja pri Church and Peace-u udrugu Mladi za Krista Hrvatska. On je član baptističke zajednice u Rijeci, Hrvatska, te je ondje također angažiran i u stvarima ekumenske naravi. Od 2021. je europski predstavnik međunarodne organizacije Mladi za Krista. Upravnom odboru pripada od 2021. 

Salomé Haldemann

Salomé Haldemann je menonitska pastorica u Elsassu te pojedinačna članica Church and Peace-a. Ona ima srce za mir te svoj poziv vidi u mirotvorstvu koje proizlazi iz Crkve, ali nadilazi njezine zidove. Zalaže se i za ravnopravnost spolova u crkvenim institucijama. Od 2015. za Church and Peace prevodi engleski i francuski na susretima. U Upravni odbor izabrana je 2021.

Étienne Chomé

Étienne Chomé je katolički teolog iz Belgije te pojednični član Church and Peace-a. Svoj doktorski rad obuhvatio je temom „Nenasilje evanđelja i izazov puteva koji izvode iz nasilje. Praktična teologija i posredovanje u sukobima.“ Po cijelome svijetu pridonosi temi posredovanja u sukobima. Upravnom odboru pripada od 2021. 

Tony Weekes

Tony Weekes je kveker i živi u Belfastu, Sjeverna Irska. Izabran je u upravni odbor 2022.