Upravni odbor

by | Jun 14, 2017

Upravni odbor Church and Peacea nadgleda zajedničke aktivnosti mreže i upravlja njenim financijama. Odbor odražava konfesionalnu i geografsku raznolikost mreže, kao i bogatstvo članstva. Bira se na tri godine.

Antje Heider-Rottwilm – predsjednica

Antje Heider-Rottwilm je bila pastorica do 2014. Od 2008. razvija projekt Ekumenski Forum HafenCity, koji podržava 20 crkava u Hamburgu, a koji obuhvaća kapelicu, organski fer trade kafić, prostorije za javne događaje i ekumensku zajednicu zajedničkog stanovanja. Antje je, zajedno sa suprugom, član Laurentius konventa od 1979. Već desetljećima je angažirana u mirovnom radu, vodila je jedanaest godina europski odjel pri Evangeličkim crkvama Nje mačke (EKD) i bila član Središnje komisije Konferencije europskih crkava (CEC). Od 2009. je predsjednica Upravnog odbora mreže Church and Peace.

Bruno Sägesser – zamjenik predsjednice

Bruno Sägesser je menonit iz Švicarske i kao pojedinac član Church and Peace. Bruno je surađivao na izradi jednog zakona o odbijanju vojne službe na osnovu prigovora savjesti i zastupa prigovarače savjesti na sudskim procesima i saslušanjima u Švicarskoj. Član je Uprave od 2001.

Elisabeth Freise – blagajnica

Elisabeth Freise je katolkinja i individualni član Church and Peace. Pri Međunarodnoj kršćanskoj mirovnoj službi EIRENE je Elisabeth odgovorna za program za jugoistočnu Evropu, te pripremu i follow-up za volontere i mirovne stručnjake / stručnjakinje. Elizabeth je član Upravnog odbora od 2009.

Maria Biedrawa

Maria Biedrawa je socijalna pedagoginja i trenerica za nenasilno rješavanje sukoba. Ona je katolkinja, članica je francuskog ogranka Saveza pomirenja i Zajednice Arka Jean Vaniera. Apsolvirala je izobrazbu za šalomdiakonat/mirovnu stručnu službu, već više godina djeluje u afričkom kontekstu u izgradnji mira. Nekoliko puta je bila referentica na konferencijama Crkve i Mira, stoga je mnogi u našoj mreži mnogima dobro poznaju i cijene.

Barbara Forbes

Barbara Forbes je kvekerica i pojedinačni član Crkve i mir (Church and Peace) iz Velike Britanije. Živjela je u Hamburgu deset godina gdje je radila za Luteransku crkvu. Kvekerica je 30 godina, i zajedno je sa svojim mužem,pet godina bila je predstavnica kvekera u Briselu 90tih godina. Aktuelno je zanimaju posebno teme azila i problema izbjeglica, militarizacije društva, pravednih poreza, ukidanja torture, i rad u bazičnom pokretu. Povjerenica je Zajednice za pomirenje koja je dio Crkve i mira. U Upravnom odboru je od 2015.

Kees Nieuwerth

Kees Nieuwerth je kveker i pojedinačni član iz Nizozemske. Aktivan je član brojnih mirovnih pokreta: Crkve i mira (Church and Peace), Kerk en Vrede, IFORa, Ženskog programa mirotvorki (Women Peacemaker Program) i Pugwash konferencije. Uključen je u ekumenski pokret i aktivno je pridonio dijalogu o pravednom miru u Svjetskom vijeću crkava. U Upravnom odboru je od 2015.

Vjollca Racaj

Vjollca Racaj živi u Prištini, Kosovo. Članica je Međunarodne evanđeoske zajednice Bashkësia e Popullit të Zotit (Fellowship of the Lord’s People) u Prištini. Vjollca je na ploči od 2016. godine.