Kronika

by | Jun 14, 2017

1948. – 1968. Nastanak: Komitet za nastavak suradnje tradicionalnih mirovnih Crkava u Evropi kao odgovor na katastrofu Drugog svjetskog rata.

1948. – Osnivanje Svjetskog savjeta Crkava (SSC) s jasnom porukom: “Rat je protiv Božje volje.”

Sjeverno-američki Odbor za nastavak suradnje mirovnih Crkava se zalaže za stvaranje sličnog evropskog komiteta koji bi omogućio razvoj zajednice mirovnih Crkava i s njima stupio u teološku raspravu na temu rata i mira.

22. februar, 5.-7. maj i 2.-4. august 1949. – Na poziv Dr. M. Roberta Ziglera iz Crkve braće, održavaju se prvi sastanci u Ženevi, Présingeu und Heerewegenu. Britanski kvekeri i evropski članovi Međunarodnog saveza za pomirenje (IFOR) se pridružuju menonitima i Crkvi braće. Rođen je pokret koji će se kasnije nazvati Church and Peace.

1953. – Odbor za nastavak suradnje je objavio deklaraciju “Mir je Božja volja”.

15.-19. august 1955. – “Kristova vladavina nad Crkvom i državom” (“Puidoux I”)

Evropski Odbor za nastavak suradnje je suorganizator jednog od prvih teoloških dijaloga iz kojih se kasnije razvila čitava serija tzv. “Puidoux-konferencija”. Teolozi iz velikih i mirovnih Crkava raspravljali su o odnosu između ekleziologije i mirovne etike.

1957. – Suočeni s ratom u Alžiru, članovi francuskog IFORa André und Martha Tromcé i Generalni sekretar Svjetskog saveza Crkava Visser t’Hooft su pozvali na kršćansko posvećenje miru i nenasilju.

12. august 1957. – Osnivanje EIRENE – Međunarodne kršćanske mirovne službe, kako bi se teologija mira provela u praksi iskazivanjem solidarnosti s marginaliziranima i potlačenima.

2.-7. august 1960., Bièvres, Francuska – Po prvi puta u razmjeni mišljenja u Puidouxu učestvuju i teolozi iz istočne Evrope.

Juli 1965. – Za vrijeme Puidoux-konferencija se pojavljuju prve napetosti: Treba li dati podršku vojnim intervencijama kao zadnje preostalo sredstvo ili moramo nasilje kategorički odbiti? Posvećenost nenasilju kao pojedinac ili kao zajednica, odn. Crkva? Ova pitanja dodijeljena su na dalje razmatranje jednoj manjoj studijskoj komisiji.

1968. – 1975. „Eirene Studies i Liaison“ – Kako izgleda mirovna Crkva?

1968. – Evropski odbor za nastavak suradnje tradicionalnih mirovnih Crkava biva preimenovan u “Eirene Studies and Liaison”. Studije i razgovori koji slijede naglašavaju povezanost između teologije mira i nenasilnog svjedočanstva za mir. Klučno pitanje: Kakav oblik treba uzeti mirovna Crkva odn. zajednica?

1969. – Bienenberg, Švicarska – Kao reakcija na studenske nemire, “Eirene Studies and Liaison” organizira evropsku omladinsku konferenciju. Učesnici/-e se bave pitanjem mogućnosti “Trećeg puta” u svijetlu društvenih nepravdi kao alternative rezignaciji i nasilnoj revoluciji. Iz diskusije postaje jasno da Crkva mora biti konkretna zajednica u molitvi i akciji.

1973. – Menonitski teolog John Howard Yoder kao partnere za novi crkveno-mirovni dijalog u Evropi vidi religiozne životne zajednice i slične grupe unutar Crkvi.

1975. – 1983. “Church and Peace” – U potrazi za tragovima i pokušajima ostvarenje crkveno-mirovnog postojanja.

Juni 1975. – Malteserhof pokraj Bonna – Susreti u uredu “Eirene Studies and Liaison” rezultiraju nacrtom mreže tradicionalnih mirovnih Crkava, IFORa i grupa angažiranim na kršćanskom mirotvorstvu unutar velikih Crkava. Church and Peace postepeno poprima današnji oblik.

1976. – Dotadašnji sekretarijat “Eirene Studies and Liaison” postaje Ured Church and Peacea. Njegovi zadaci su: nastavak teološke refleksije i dijaloga s etabliranim Crkvama, te razvoj modela za mirovna svjedočanstva.

Wilfried Warneck postaje koordinator Church and Peacea. On i njegova supruga Ruth kreću u obilazak grupa i zajednica za koje se pretpostavlja da su zainteresirani za članstvo u mreži.

17.-20. Februar 1977. – U Bendorfu, Njemačka, organizira se prvi međunarodni susret Church and Peace. Unatoč očiglednih napetosti, učesnici/-e prepoznaju ono što ih povezuje i naglašavaju nužnost razmjene iskustava iz svog života kao Crkva mira, te uzajamnog poticanja.

29. Juni 1978. – Osnivačka skupština Church and Peace kao udruženja “pojedinih kršćana, crkvi i kršćanskih organizacija koje će se u svojim Crkvama zalagati za potvrđivanje i ostvarenje ideje da je svjedočanstvo za mir jedna od temeljnih odrednica Crkve Isusa Krista.” (Statut iz 1978.)

August 1978. – Nacrt projekta “Stanice nade”. Cilj je slanje timova sastavljenih od članova zajednica članica Church and Peace, kako bi na mjestima gdje je mir ugrožen, dali svjedočanstvo molitvom, nenasilnom akcijom i gostoprimstvom.

15. decembar 1980. – U Alkmaaru, Nizozemska, je nobelovac Adolfo Pérez Esquivel svečano otvorio “Raonik fond“. Ovaj fond je trebao pojedincima i zajednicama “ponuditi mogućnost konkretne suradnje na nastojanjima da se sredstva i snage koje su se do tada koristile za vođenje ratova budu transformirane u instrumente aktivnog mirotvorstva.”

1983. – 1990. Crkva mira i Koncilijarni proces

1983. – Rezolucija 6. zasjedanja Svjetskog saveza Crkava kojom se pokreće Koncilijarni proces za pravdu, mir i zaštitu stvorenja

Juni 1985. – Na njemačkom evangeličkom Crkvenom Susretu u Düsseldorfu, Church and Peace se zalaže za ideju svjetskog mirovnog koncila. Crkva se mora boriti protiv nepravde i kroz đakonske službe ponuditi iscijeljenje ozlijeda nanešenih nepravdom.

18.-22. juni 1986. – Braunfels, Njemačka – Prvi evropski Susret mirovnih Crkava je vitalno otjelovljenje euharistijske mirovne zajednice. Ovaj kongres još jednom naglašava centralni značaj aktivnog nenasilja i uspostavlja prve kontakte s kršćanima iz Istočnog bloka.

1986. – Stvorena je Mreža za post i molitvu.

15.-17. april 1988. – Sastanak članica mreže Church and Peace u Heverleeju u Belgiji donosi odluku da je stvaranje “Mirovne đakonske službe” prioritet mreže.

6.-12. august 1988. – Zajedno s IFORom, Pax Christi International i franjevačkim grupama koje se angažiraju na ideji pravde, mira i zaštite stvorenja, Church and Peace organizira “Europski ekumenski dijalog za pravdu, mir i zaštitu stvorenja” u Assisiju, Italija. Kontakti s rimo-katoličkim i pred-reformatorskim grupama (među njima s franjevcima i valdenzerima) dobijaju na intenzitetu.

15.-21. maj 1989. – Prvi Europski ekumenski susreti u Baselu. Kao osnova za pravo na manjinski votum mirovnih Crkava uzima se dokument formuliran na sastanku članica Church and Peace u aprilu 1989. Ovo nailazi na veliku podršku prisutnih delegata. Za vrijeme Susreta Church and Peace organizira tzv. “Kuću mira” (“Peace House”).

1990. – 1999. Regionalizacija i Shalom-službe

Mart 1990. – Za vrijeme Svjetskog saziva Koncilijarnog procesa u Seoulu, Church and Peace pokreće grupu koja se svakodnevno sastaje i razgovara na crkveno-mirovne teme. Završni dokument konferencije naglašava obavezu evanđeoskog aktivnog nenasilja za pravdu i oslobođenje. On poziva i na osnivanje jedne svjetske đakonske službe za mir.

´90te: Nastojanja za održanje kontakata i provedbu projekata na lokalnim i regionalnim nivoima dovode do djelomične regionalizacije mreže Church and Peace.

Jesen 1990. – U Straßburgu u Francuskoj se otvara regionalni ured.

12.-14. oktobar – U Leipzigu se održava prva međunarodna konferencija na teritoriju bivšeg Istočnog bloka. Uspostavlja se kontakt s mađarskim pokretom Bokor.

Mart 1992. – Church and Peace intenzivno učestvuje na uspostavi udruge “Ekumenska služba u Koncilijarnom procesu”, koja bi obučavala i podržavala “Shalom-đakone” i “-đakonice”.

Dezembar 1992. – U Ženevi se otvara Kontaktni ured ekumenske službe za pravdu, mir i očuvanje stvorenja, nastale kao posljedica rada organizatora Asiškog sastanka 1988. godine. Ovaj ured pruža informacije o mogućnostima volonterskog angažmana i vodi popis kršćanskih volonterskih službi iz cijelog svijeta.

27.-30. april 1995. – Seminar s učesnicama i učesnicima iz jugoisočne Evrope i međunarodna konferencija u Pécelu, Mađarska, odražavaju rastuću povezanost s istokom i jugoistokom Evrope. Delegati s nedavno započetog Programa za prevazilaženje nasilja učestvuju u ovim susretima.

1997. – U Székesfehérvaru, Mađarska otvara se Regionalni ured.

14.-16. mart 1997. – Evropske konzultacije mirovnih crkava u Wetzlaru u Njemačkoj sastavljaju Memorandum namijenjen delegatima predstojećih Drugih evropskih ekumenskih susreta.

23.-29. juni 1997. – Drugi Evropski ekumenski sureti u Grazu u Austriji. Church and Peace organizira “Peace House” zajedno s IFORom i Pax Christi International.

30. juni – 4. juli 1997. – Sastanak Konferencije evropskih crkava (CEC). Church and Peace pristupa CECu kao pridružena članica.

28.-30. maj 1999. – Petogodišnjica postojanja Church and Peace je u znaku NATO-bombardiranja Srbije i Crne Gore. U Deklaraciji iz Bienenberga se članovi iz mirovnih Crkava izjašnjavaju za ekumenizam koji prakticira ljubav prema neprijatelju i stavlja se na stranu progonjenih.

2000 …. Crkveno-mirovno svjedočanstvo u 21. stoljeću

24.-29. april 2001. – Na seminaru za mirovne radnike/ce iz jugoistočne Evrope, održanom uoči Međunarodne konferencije u Elspeetu u Nizozemskoj, postao je vidljiv nastanak regionalne mreže za tu regiju.

1.-4. maj 2003. – Prva međunarodna Church and Peace konferencija u jugoistočnoj Evropi na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku

28. april – 1. maj 2005. – Na Međunarodnoj konferenciji u Selbitzu u Njemačkoj učesnice i učesnici s jugoistoka Evrope se odlučuuju organizirati regionalnu konferenciju.

20.-24. september 2006. – Church and Peace je suorganizator prve Regionalne interreligiozne konferencije u jugoistočnoj Evropi na otoku Krku

13.-17. juni 2007. – Međunarodna konferencija u Sjevernoj Irskoj u Corrymeela Community. Završni dokument obavezuje mirovne Crkve da se zalažu za pravu bezbjednost kroz ranjivost, te za pravdu na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

4.-8. september 2007. – Church and Peace zajedno s Koalicijom iz Assisija objavljuje zajedničku poruku, a za vrijeme Trećih evropskih ekumenskih susreta u Sibiu, Rumunjska inicira raspravu na temu „Prava bezbjednost“.

Arpanj/juli i studeni/novembar 2008. – Generalna skupština u Barchemu, u Nizozemskoj; regionalni susret engleskog govornog područja u Ammerdownu i regionalni susret njemačkog govornog područja na Thomashofu kod Karlsruhea, raspravljaju o konceptu UN-a „Responsibility to Protect (R2P – obveza zaštite)“ koji bi trebao zamijeniti „humanitarne intervencije“ poput NATO djelovanja iz 1999. Iako promišljanja oko prevencije nasilja nailaze na odobrovanje, Izjava o R2P sa generalnog skupa Ekumenskog vijeća crkava u Porto Alegreu 2006., u kojoj se nasilje kao posljednje sredstvo opravdava, težak je izazov, naprosto sablažnjiv za članove Church and Peace-a.

3-5 listopada/oktobra 2008. – Regionalni susret francuskog i njemačkog govornog područja u Strasbourgu u suradnji s francuskim i njemačkim ogrankom Međunarodnog saveza pomirenja na temu: „ Europska Unija: jučer projekt pomirenja – a danas?“.

8.-12. listopada/oktobra 2008. – Druga u nizu međureligijska regionalna mirovna konferencija “Gradeći za mir, slavimo Boga” u Blagaju kod Mostara, Bosna i Hercegovina, na temu “Odricanje od nasilja – način zajedničkog života”, u organizaciji inicijative “Vjernici za mir” te uz potporu Church and Peace-a. Dvije godine nakon prve konferencije u Hrvatskoj, ovdje se okupilo 45 muslimanskih i kršćanskih mirovnjaka/inja iz različitih država bivše Jugoslavije, kao i neki članovi Church and Peace-a.

12.-14. lipnja/juna 2009. – Centar za obrazovanje i susrete Bienenberg kod Basela u Švicarskoj, Međunarodna konferencija „Upravi naše korake na put mira“, s osvrtom na šest desetljeća svjedočenja mira i ekumenskog dijaloga, kao i teološko-praktične orijentacije i refleksije o „Nasljedovanju, zajedništvu i nenasilju“.

Veliki angažman članica organizacija i radnih grupa u mjesecima prije Konferencije rezultirao je usvajanjem Izjave Church and Peace-a na temu „Responsibility to Protect (R2P)“ (Erklärung von Church and Peace zu “Responsibility to Protect (R2P)“), koja je unesena u ekumensku diskusiju. U njoj „odbacujemo onaj dio Koncepta R2P koji dozvoljava vojnu intervenciju radi zaštite ugrežnog stanovništva. Čak i kada bi se vojno nasilje držalo u pripravnosti samo kao „ultima ratio“, to utječe na planiranja civilnih aktivnosti u ranijim fazama sukoba (…) Čak i u situacijama koje se čine bezizlaznim, u kojma je naspram prevladavajućeg nasilja ljudski shvatljiv poziv za učinkovitim protunasiljem, koji postaje glasan i kod pogođenih i kod nas samih, mi ustrajavamo na nenasilnim sredstvima prema svakome čovjeku – sredstvima koja nam u nasljedovanju Isusa stoje u bogatoj mjeri na raspolaganju.

2009. – 2011. Teološka radna grupa Church and Peace-a radi na Deklaraciji mirovnih crkava u okviru Desetljeća za prevazilaženje nasilja (DOV, Dekade zur Überwindung von Gewalt) te u pogledu Izjave o pravednome miru za mirovni saziv koji će se održati 2011. u Kingstonu u Jamajci. Pod naslovom: „Raditi na Božjem ruhu“ Church and Peace početkom studenog/novembra 2009. predstavlja svoj doprinos prvom nacrtu Izjave EVC-a (Ekumensko vijeće crkava) o pravednom miru.

4.-6. lipnja/juna 2010. – Generalna skupština na Bienenbergu u Švicarskoj na temu: „Crkve i temeljna kretanja obzirom na obrambenu i sigurnosnu politiku Europske Unije“. Church and Peace želi podržati kampanje za nuklearno razoružanje te nastavljanjem teme „Sigurnost i ranjivost“ zastupati jednoznačno, teološki utemeljeno svjedočanstvo mira, kako bi poduprli opciju za nenasilje kao osnovu europske prevencije i transformacije sukoba. 

13. – 17. listopada/oktobra 2010. – Treća u nizu međureligijska mirovna konferencija jugoistočne Europe „Gradeći za mir, slavimo Boga“ inicijative „Vjernici za mir“ na Fruškoj Gori kod Novog Sada, Srbija sa 60 sudionika/ca iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Srbije, SAD-a i Njemačke.

26. – 28. studenog/novembra 2010. – Regionalni susret njemačkog govornog područja „Izlazi iz kulture osvete“, u Thomashofu kod Karlsruhea s prof. Howardom Zehrom, Eastern Mennonite University SAD, kao glavnim predavačem na temu „Obnavljajuća pravda“ („Restorative Justice“).

2010. – 2012. – Sve veći rast i uže povezivanje s jugoistočnom Europom čine sve jasnijom potrebu za srpskim/hrvatskim kao četvrtim jezikom za publikacije i web stranicu Church and Peace-a. Projekt financiranja od strane Mennonite Central Comittee omogućuje prijevode, putovanja i rad organizacijske grupe za međureligijsku mirovnu konferenciju. Narednih će godina za tim uslijediti projekt financiranja Akcijske zajednice služba za mir (AGDF, Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden).

Kraj ožujka/marta 2011. – Church and Peace suprotstavlja se upotrebi vojne sile u Libiji, ukazujući na stav u R2P usvojen 2009. godine, sa zahtjevom za „dosljednim razvojem strategija za civilnu transformaciju sukoba“ (Forderung nach ‘konsequenter Entwicklung von Strategien ziviler Konflikttransformation), što je naišlo na veliki odjek.

17. 25. svibnja/maja 2011. – Međunarodni ekumenski mirovni saziv (IEPC) u Kingstonu (Jamajka), pravi zaključak „Dekade za prevladavanje nasilja“ te radi na četiri izazova oblikovanja „pravednoga mira“: mir u zajednici, mir sa Zemljom, mir u gospodarstvu te mir među narodima. 

Church and Peace zastupaju dva delegata. Oni održavaju radionice i rade na “Ekumenskom pozivu na pravedan mir”, koji unatoč mnogim početnim reakcijama i dalje sadržava opciju zaštite ugroženih naroda vojnom ili policijskom silom, pa čak i dužnost zaštite opisuje kao dio koncepta pravednog mira. Suprotno tome su se jasno postavili naši predstavnici/ce u Kingstonu, zajedno s ostalima iz mreže Church and Peace i postigli da tekst na kraju glasi: „Nastavljamo se hrvati oko pitanja kako se nevine ljude može zaštititi od nepravde, rata i nasilja. U tom kontekstu postavljamo si dubinska pitanja o konceptu dužnosti zaštite i mogućoj zlouporabi. Hitno pozivamo EVC (Ekumensko vijeće crkava) i njegove partnerske organizacije da dodatno razjasne svoj stav o ovom pitanju.

19. – 22. svibnja/maja 2011. – Paralelno s IEPC-om održava se međunarodna konferencija Church and Peace-a u zajednici Arche od Lanza del Vasto u St. Antoine u Francuskoj. To je ujedno mogućnost da se od tamo uputi apel u Kingston (Appeal concerning the concept of R2P – Responsibility to Protect) vezano za R2P-koncept: „Nasilje u bilo kojem obliku ne može nikada postići trajni mir i pravednost. Pozivamo vas da se zajedno s nama oduprete iskušenju pravdanja korištenja smrtonosnog oružja – čak i kao „ultima ratio“.”

26. – 27. travnja/aprila 2012. – Regionalni susret francuskog govornog područja „Koji korijeni u svijetu bez granica? Uzroci i posljedice buđenja identiteta. Sociološke analize i odgovori iz Evanđelja“ te godišnji susret „Europska zajednica – Nedovršeni projekt pomirenja – Ka integraciji zemalja bivše Jugoslavije“ u Bruxellesu, Belgija.

23. – 25. studenog/novembra 2012. – Regionalni susret njemačkog govornog područja s Violom Raheb, u Thomashofu kod Karlsruhea: „U svakom čovjeku vidjeti lice Božje – Kairos – Palestina dokument“. Već u lipnju/junu Church and Peace je u reakciji na ovaj dokument iz prosinca/decembra 2009. poslao pismo solidarnosti kršćanskim autorima/cama u Palestini.

31. svibnja/maja – 2. lipnja/juna 2013.1 – Međunardona konferencija u Selbitzu, Njemačka: „Tražite najbolje za grad – proročka zadaća Crkve“. Kada crkve i religijske zajednice preuzmu Isusovo nenasilje kao jedinu opciju, to znači svjesnu odluku protiv rata. Za to se zauzimati jest proročka zadaća Isusove Crkve.

30. listopad/oktobar – 8. studeni/novembar 2013. – Generalna skupština EVC-a u Busanu, Južna Koreja:
U svibnju/maju 2013. Church and Peace je za Generalnu skupštinu EVC-a priložila tekst pod naslovom: ‘Bože koji daješ Život, učini nas oruđem tvog mira i pravde’ (‘God of Life, make us instruments of your peace and justice’) – Od Kingstona do Busana i dalje. Na skupštinu se može poslati jedan predstavnik zajedno s članovima IFOR-a i FWCC-EMES, koji spredstavlja prijedloge s drugim mirovnim crkvama. Usvajanje “Ekumenskog poziva na pravedni mir” od strane Saziva za mir 2011. na Jamajci, s preporukom da se poduzme kritička analiza R2P u odnosu na “Pravedni mir” i opravdavanja nasilnih oružanih intervencija. Poziv na “hodočašće pravde i mira” u potrazi za jedinstvom i zajedništvom i zajedničkim zalaganjem za pravednost i mir.

 23. – 25. svibnja/maja 2014. – Godišnji susret u Baarlou, Nizozemska, na temu: „Pravedno nadgledanje i nenaoružana intervencija: Dijalog crkava o konceptu odgovornosti za zaštitu“ („Just Policing und unbewaffnete Intervention: Zum kirchlichen Dialog über das Konzept der Schutzverantwortung“) s Jonathanom Frerichsom iz EVC-a. „Just policing“ znači da se međunarodne policijske jedinice brinu o zaštititi ugroženih skupina stanovništva te da zakon, javna sigurnost i red mogu ponovno biti uspostavljeni dok ostali donositelji odluka i institucije traže rješenja za uzroke sukoba.

21. – 23. studenoga/novembra 2014. Regionalni susret njemačkog govornog područja „Svjedočanstvo mira i azil“ u Thomashofu kod Karlsruhea.

10. ožujka/marta 2015. – Preminuo Wilfried Warneck u 85. godini života.

3. – 7. lipnja/juna 2015. – Kongres njemačkih evangeličkih crkava u Stuttgartu: Church and Peace uključen je u jednodnevni događaj o ‘Hodočašću pravde i mira’, kao i u nekoliko radionica u Mirovnom centru, koje neovisno organiziraju brojne mirovne skupine.

7. – 12. listopada/oktobra 2015. – Međunarodna konferencija po drugi puta održava se u jugoistočnoj Europi, a ovoga puta na poziv novoga člana, evang. zajednice „Bashkësia e Popullit të Zotit“ (Družba Božjih ljudi), i uz duge i intenzivne pripreme u Prištini, Kosovo: „Plod pravednosti bit će trajan pokoj (Izaija 32,17) – zajednički život u srcu Europe“. Jedan od predavača je Leonardo Emberti, zajednica Sant’Egidio. Hodočašće koje je prethodilo konferenciji proteklo je uz brojne susrete od Budimpešte preko Beograda do Prištine, dakle u suprotnom smjeru od izbjegličke rute prema Sjevernoj Europi.
U jednom javnom događaju, kojem je bila pozvana i Church and Peace, kosovska izvjestiteljica za Europski Parlament, Ulrike Lunacek, video porukom je uputila poziv da se iskoristi mirovni potencijal svih religija. Predstavnici/ce pet vjerskih zajednica na Kosovu ističu zajedničku zadaću obnove mostova tolerancije i povjerenja koji su uništeni u ratu.

9. – 10. lipnja/juna 2016. – Regionalna konferencija francuskog govornog područja u Loisyu, Francuska.

10. – 12. lipnja/juna 2016. Generalna skupština i susret u Loisyu,Francuska na temu: „… oni će u miru živjeti (Mihej 5,3) – zajednička sigurnost na temelju nenasilja i pravednosti“.
S Evangeličkom regionalnom crkvom u Badenu u Njemačkoj prvi puta jedna regionalna crkva postaje pridruženim članom Church and Peace-a.
Sljedećih dana članovi Church and Peace-a sudjeluju u bdijenju ispred burze i prostora Sajma u kojem se održava veliki sajam oružja Eurosatory. Ljeto 2016. – Okružnica Church and Peace-a – prvi put se pojavljuje u novom izgledu i formatu DIN A4 i u kolor tisku.

28. rujna/septembra – 1. listopada/oktobra 2016. – Konzultacije EKD (Evangeličke crkva Njemačke) u sklopu „Hodočašća pravde i mira“: „Kako postati Crkva pravednog mira – društvene promjene i obnove crkava kroz duh pravednog mira“. Church and Peace sudjelovala je u pripremnom procesu te sudjeluje u konzultiranju zajedno s nekoliko predstavnika, uključujući i članove iz jugoistočne Europe.

 

Od ljeta/jeseni 2016: Europska unija krajem lipnja/početkom srpnja objavljuje svoju novu vanjsku i sigurnosnu strategiju i predstavlja nacrt da “Sredstva za stabilnost i mir” (IcSP), koja su namijenjena ne-vojnom djelovanju, sada preusmjeri ka ojačanju vojnih kapaciteta u trećim zemljama – i to moguće sredstvima iz razvojne suradnje. Nakon što je isprva mreža Church and Peace početkom srpnja/jula pozvala na dosljedan pomak paradigme prema nevojnim strategijama prevencije i intervencije, sredinom listopada/oktobra slijedi – koordinirano s drugim organizacijama poput AGDF-a (Služba društvenog djelovanja za mir), Kruh za svijet, VENRO (Udruženje razvojne politike i humanitarne pomoći njemačkih nevladinih organizacija) i KEK – upozorenje na opasnost da se EU razvija iz jednog mirovnog projekta u vojnu uniju Warnung vor der Gefahr, dass sich die EU von einem Friedensprojekt zu einer Militärunion entwickelt i nastavi putem prema opasnom, jednostrano militarističkom razmišljanju „sigurnosti“. U godinama koje slijede Church and Peace uvijek iznova upozorava na tu tematiku.

29. listopada/oktobra – Regionalni susret za Veliku Britaniju i Irsku u Birminghamu, UK „… i živjet ćete u miru – Novo promišljanje sigurnosti: moralni i teološki izazov“.

25. – 27. studenog/novembra 2016. – Regionalna konferencija njemačkog govornog područja: „Nitko među njima ne bijaše ubog – Promišljanje o gospodarstvu i pravednosti“, Thomashof kod Karlsruhea.

30. ožujka/marta – 2. travnja/aprila 2017.1 – Četvrta u nizu međureligijska konferencija jugoistočne Europe „Gradeći mir, slavimo Boga“ u Lužnici kod Zagreba, Hrvatska s temom „Re: Akcija – Vjernici za mir u doba nacionalizma i ksenofobije“ s preko 70 sudionika iz Bosne i Hercegovine, Kosova, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Srbije, kao i gosti iz zapadne Europe i SAD-a: muslimani, kršćani različitih denominacija kao i nereligiozni humanisti. Oni su složni da je “svako opravdanje nacionalizma i ksenofobije koje se poziva na vjeru ili religijsku tradiciju duboko pogrešno i neprihvatljivo“, kako stoji u završnoj deklaraciji.

9. – 11. lipnja/juna 2017. – Generalna skupština i konferencija u Strasbourgu u Francuskoj s temom: „Ne bojte se! Evo javljam vam blagovijest“ (Lk 2,10) – Reformacija 2017: Oslobođeni od straha, ohrabreni za nenasilje. Naslov za najvažnije rezultate: „Jačati civilna sredstva umjesto da se novac EU ulaže u oružje i vojsku. Europska mreža Church and Peace protiv je promjene paradigme EU-a, od projekta pomirenja i mira ka militarizaciji.“
Reformacija 2017.- Church and Peace poziva crkve i političke aktere na odlučnije pristupanje nenasilju te odvraćanje od pouzdavanja u vojne koncepte sigurnosti.

1. rujna/septembra 2017. – Preseljenje ureda Church and Peace-a iz Laufdorfa kod Wetzlara na Laurentiushof u Diemelstadt – Wethen, sjeverni Hessen, u uredsku zajednicu s članom CP-a gewaltfrei handeln e.V. i udrugom Ekumenska inicijativa Eine Welt.

28. listopad/oktobar 2017. – Regionalni susret Velike Britanije i Irske u Birminghamu (UK) pod naslovom: „Mirovna crkva u svijetu brojnih sukoba? – odgovori na biblijski poziv na nenasilje“.

9. – 11. ožujka/marta 2018. – Prvi vikend ciklusa mirovnih teoloških seminara “Pravda će se i mir zagrliti” s referenticom Marie-Noëlle von der Recke (dugogodišnja glavna tajnica Church and Peace-a), podržani od strane Church and Peace i Radne skupine za mir u crkvenim okruzima Braunfels i Wetzlar, kako bi pokazali teološku osnovu crkvenog svjedočenja mira.

31. svibnja/maja – 6. lipnja/juna 2018.– Generalna skupština Konferencije europskih crkava u Novom Sadu, Srbija „Bit ćete mojim svjedocima“. Antje Heider-Rottwilm, predsjedavajuća C&P-a, moderira i predstavlja izvješće Odbora za odnose s javnošću.

24. – 26. lipnja/juna 2018. – Međunarodna konferencija i Generalna skupština u Hoddesdonu, UK, „Pravda će se i mir zagrliti“ (Ps 85,11).
Zajedno na putu pomirenja u podijeljenoj Europi. Predavač je metodistički pastor Inderjit Bhogal. Na kraju Church and Peace poziva crkve na nenasilje na hodočašću pravednosti i mira te upozorava, obzirom na planirani višegodišnji financijski okvir (2021.-27.) EU-a, na povećanje ulaganja u militarizaciju.

9. studenog/novembra 2018. – Predsjedavajuća Church and Peace-a povodom stote godišnjice završetka Prvoga svjetskog rata poziva na aktivno sjećanje i dosljedne korake ka nenasilju.

23. – 25. studenog/novembra 2018. – Susret njemačkog govornog područja 2018. na Thomashofu kod Karlsruhea, „Putevi su cilj“. Naše ophođenje prema ciljevima održivosti Ujedinjenih naroda.

10. – 12. 2019. – Pariz, Institut de Protestant Théologie, Mirovna konferencija Konferencije europskih crkava / 60 godina KEK-a. Sudionici su članovi Tematske referentne skupine KEK-a za ‘Mir i pomirenje’, uključujući Antje Heider-Rottwilm, predsjedavajuću C&P-a.

19. – 21. svibnja/maja 2019. – Međunarodna konferencija, proslava jubileja i Generalna skupština u Berlinu, Njemačka, „…da vam dadnem budućnost i nadu“ (Jer 29, 11). 70 godina življenja nenasilja – opiranja militarizaciji.
Ovoga smo se vikenda zajedno s mnogim gostima prisjetili 70 godina aktivnog mirovnog rada, slavili i gledali prema budućnosti. Pitali smo gdje u vitalnoj obavezi prema impulsu stvaranja leže sadašnja i buduća područja djelovanja našeg aktivnog svjedočenja mira u Europi.

Svibanj/maj 2019. – U mjesecima koji su prethodili europskim izborima, Church and Peace zajedno s nekoliko organizacija, izradio je mirovni upitnik za kampanje na njemačkom i engleskom jeziku za izbore za Europski parlament 23. – 26. svibnja/maja 2019. Također smo dali značajan doprinos činjenici da je kampanja „Spasimo mirovni projekt Europa!“, koju smo pomogli pokrenuti, podržana od strane naših rganizacija članica i ljudi iz 12 zemalja.

19. – 23. kolovoza/augusta 2019. – Lindau, Njemačka, svjetski susret Religija za mir (Religions for Peace). Kao predstavnici/ce menonita u Njemačkoj i mirovnih crkava u Europi, na sastanku su sudjelovali Lydia Funck, glavna tajnica Church and Peace-a, Fernando Enns, Odjel za teologiju mirovnih crkava u Hamburgu i Andrew Lane, Kvekersko vijeće za europska pitanja.

Jesen 2019. – Predaja dokumenata Church and Peace-a evangeličkom Centralnom arhivu u Berlinu (EZA).

 7. studenog/novembra 2019. – Nakon intenzivnog sudjelovanja u dvogodišnjem pripremnom procesu, druga sinoda EKD sastaje se od 10. do 13. studenog/novembra u Dresdenu na temu: Na putu do crkve pravde i mira, “Traži mir i za njim idi” (Psalam 34,15). Church and Peace poziva izaslanike:
– Da jasno podignu svoje glasove protiv napredujuće militarizacije EU-a;
– Da se odlučno založe za podršku nenasilnoj transformaciji sukoba;
– Da zagovaraju restriktivnu i učinkovitu kontrolu izvoza oružja;
– Da se založe za pristupanje Njemačke Ugovoru o zabrani atomskog naoružanja
– Da isključe rat ili vojnu opciju i kao „ultima ratio“, kao posljednju opciju, te umjesto toga idu korak po korak u smjeru nenasilja kao prve i zadnje opcije (pogledati i scenario „Novo promišljanje sigurnosti“)

7. – 9. veljače/februara 2020. – Upravni odbor odlučuje da će Church and Peace postati saveznički partner ICAN-a i United4Rescue i tako se pridružiti međunarodnoj kampanji za ukidanje nuklearnog oružja uz ICAN, kao i uz United4Rescue – Zajedno spašavati, podržavati organizacije civilnog spašavanja na moru koje spašavaju ljude u bijegu preko Mediterana od utapanja.

22. veljače/februara 2020. – Susret mreže regije Velike Britanije i Irske, Birmingham, UK, na temu „Stvarni troškovi rata“.