Članovi

by | Jun 14, 2017

Trenutno mreži Church and Peace pripada preko 50 religioznih životnih zajednica, crkvenih zajednica, obrazovnih ustanova; mirovnih službi,  organizacija i odbora; kao i oko 60 pojedinaca različitih tradicija – menoniti, kvekeri, članovi Crkve braće, anglikanci, baptisti, metodisti, luterani, rimo-katolici, pravoslavci i reformirani – bilo kao grupni članovi, članovi pojedinci ili pridruženi članovi.

Grupni članovi

To su životne i crkvene zajednice i organizacije koje potpuno  podržavaju ciljeve Church and Peace i koje nastoje svojim životom kao grupe davati svjedočanstvo mira. Listu ovih grupa i linkove za internet prezentacije (za one za koje postoji) grupnih članova možete pronaći pod „Links“.

Članovi pojedinci

Članovi pojedinci su osobe, parovi ili obitelji koji podržavaju ciljeve Church and Peace. Članovi pojedinci se često priključuju mirovnim grupama ili zajednicama u kojima zajednički nasljeduju nenasilnog Krista.

Pridruženi članovi

Pridruženi članovi su religiozne životne zajednice, crkve, vjerske zajednice, organizacije i pojedinci koji najvećim dijelom odobravaju Statut Church and Peacea, ali ne dijele potpuno s njim povezana ukupna ubijeđenja. Pridruženi članovi članskim skupštinama mogu učestvovati samo u savjetodavnoj ulozi.