Jedno od lica Crkve

by | Jun 14, 2017

  • poziva na zajednička ekumenska bogoslužja kojima se proslavlja Bog mira, pravde i pomirenja
  • nudi mogućnosti duhovne obnove i oijentacije
  • kroz kontemplaciju, slavljenje i molitvu daje snagu za zajednički put mirotvorstva
  • otvara mogućnosti da se prepozna značaj i iskusi raznolikost Tijela Kristovog

Zastupnička molitva, priznavanje grijeha, pjesme i slavljenje su važni elementi svih Church and Peace susreta. Church and Peace je pozivao na molitvu i post
kao odgovor na nepravde i ratove, te niz godina koordinirao mrežu za molitvu i post.