Mjesto susretanja

by | Jun 12, 2017

  • okuplja kršćane različitih tradicija iz cijele Evrope;
  • povezuje crkve, vjerske zajednice, religiozne životne zajednice, kršćanske mirovne grupe, udruge, obrazovne ustanove i pojedince;
  • stvara prostor za razmjenu iskustva i znanja o praksi crkvenog mirotvorstva, te omogućava uzajamno ohrabrenje među članovima i prijateljima C&P.

Church and Peace radi na izgradnji međusobnih veza i
zajedništva. Svake druge godine organiziramo međunarodne konferencije koje okupljaju kršćanke i kršćane iz cijele Evrope. Dinamici i vitalnosti mreže pridonose regionalne konferencije, posjete, pismena i usmena korespondencija i elektronske vijesti, kao i periodične publikacije.