Berlin, 11.02.2020. Upravni odbor europske mirovne mreže Church and Peace na svome je zasjedanju 7.-9. veljače/februara 2020. u Berlinu odlučila priključiti se dvama savezima. Kao prvo, Church and Peace je pristupila Međunarodnoj kampanji za nuklearno razoružanje (ICAN) priključivši se time globalnoj mreži od preko 450 organizacija u 100 zemalja. Kao drugo, Church and Peace je postala članicom Saveza akcije United4Rescue – Spašavati zajedno, koji podupire organizacije koje spašavaju izbjeglice od utapanja na Mediteranu.

„Church and Peace stoji za dosljedno (nuklearnoo) razoružanje i protiv zatvaranja Europe prema izbjeglicama. Pristup ovim savezima je posljedica angažmana naših članova u različitim europskim zemljama, kao i našeg zajedničkog stajališta nasuprot EU, državnih vlada i Crkava“, izjavila je predsjedavajuća Antje Heider-Rottwilm.

O ICAN-u:

Nakon raskida INF-ugovora (Ugovor o uništavanju raketa srednjeg dometa od 500 do 5000 km, iz 1987. godine) SAD i Rusija žele i mogu ponovo razviti nove rakete srednjega dometa opremljene nuklearnim glavama, a i druge države koje posjeduju nuklearno oružje investiraju milijarde u programe moderniziranja. Atomski sat, kojim se simbolično procjenjuje politički ugrožavajuće stanje, stoji na 100 sekundi do 12 sati.

ICAN je postigao da u srpnju/julu 2017. 122 države podnesu Zahtjev na nivou UN-a o zabrani atomskog naoružanja. Da bi stupio na snagu, mora ga potpisati i ratificirati barem 50 država. Kampanja zahtijeva opću zabranu nuklearnog naoružanja za sve države. Cilj je da nuklearno oružje bude trajno izopćeno poput biološkog i kemijskog oružja.

Povodom 74. godišnjice bacanja atomskih bombi na Hirošimu i Nagasaki 6. i 9. kolovoza/augusta 1945. Church and Peace je u kolovozu/augustu 2019. potaknuo kršćanske Crkve i zajednice Europe da između ostalog podrže ljude dobre volje svih religija i denominacija koji se iz humanitarnih razloga zalažu za nuklearno razoružanje diljem svijeta. Također je potaknuto da se pozovu vlade (unutar EU-a) na zauzimanje za jedan multilateralni dogovor, uključujući SAD i Rusiju, za zabranu stacioniranja raketa kratkog i srednjeg dometa u Europi.

Iz ovih razloga Church and Peace je postao članicom ICAN-a.

O Savezu akcije United4Rescue – Spašavati zajedno:

Savez akcije zastupa široki spektar društvenih aktera koji su ujedinjeni u uvjerenju da se pogibija tisuća ljudi na europskim vanjskim granicama mora zaustaviti, te da je migracijska i izbjeglička politika koja će se bazirati na ljudskim pravima moguća.

Church and Peace podržava zahtjeve Saveza akcije:

  1. Obveza spašavanja na moru: Obveza spašavanja na moru je međunarodno pravo i pravo na život je izvan svake rasprave. EU i njezine članice ovo moraju jamčiti na Mediteranu.
  2. Dekriminalizacija: civilno spašavanje na moru ne smije se više kriminalizirati niti sprječavati.
  3. Fer postupci davanja azila: izbjeglice na čamcima moraju biti dovedeni na sigurno mjesto gdje će imati pristup fer postupku dobijanja azila. Tome su se europske države obvezale. Non-Refoulement-propis o nevraćanju azilanata u zemlje u kojima im je život ugrožen je obvezujuće međunarodno pravo. Ljudi ne smiju biti vraćeni natrag u zemlje gdje im prijeti opasnost i gdje su obespravljeni.
  4. Omogućiti „sigurne luke“: gradovima i komunama koji žele prihvatiti dodatne tražitelje zaštite mora to biti i omogućeno.

Krajem siječnja/januara nabavljen je brod Poseidon, koji je nekada služio kao istraživački, uz donacije više od 2500 osoba. Nakon neophodne prilagodbe brod je predan organizaciji SeaWatch, koja će na zahtjev Saveza od Uskrsa 2020. spašavati ljude na moru.

Church and Peace se uvijek iznova izjašnjavao protiv korištenja EU-sredstava za „vojno osposobljavanje“ država koje nisu članice EU, te militarizacije vanjskih granica EU. Zajedno s više od stotinu organizacija i kršćanskih grupa, Church and Peace je pred europske izbore 2019. između ostalog pozvala budući EU-Parlament da se čvrsto drži Europe kao mirovnog projekta. Također je zahtijevano da novoizabrani parlamentarci ne dopuste da se Europa naoružava za obranu od izbjeglica, niti naoružava zemlje iz koje migranti dolaze radi rata ili povrijeđivanja ljudskih prava.

Zajedno sa sedam drugih organizacija formulirali smo, između ostalog, principe na osnovu kojih će se graditi i proširivati sigurniji i regularni putevi za tražitelje azila i migrante, brže i velikodušnije okupljanje obitelji, humanitarne Vize – kao što je zahtijevano od EP-a u prosincu/decembru 2018. – za legalnu migraciju za posao, studij i obrazovanje, kao i izvršenje postojećih zajedničkih standarda prava azilanata.

Iz ovoga razloga Church and Peace je pristupila Savezu akcije United4Rescue – Zajedno spašavati.

Download

Prijevod: Denis Jurić / Lektura: Duška Borovac