Logo der deutschen EU Ratspräsidentschaft © European Union

Wethen, 25.02.2021 –

Prvog januara 2021. je Brexitom, ali i novim budžetnim višegodišnjim financijskim okvirom (2021.-2027.), započela nova era Europske Unije. Upravni odbor Church and Peace-a je zauzeo stav o nekoliko odluka vezanih uz sigurnosnu politiku i politiku naoružanja, koje su donesene pod njemačkim predsjedanjem Vijećem EU-a.

U širokom savezu Crkava i civilnog društva u raznim europskim državama te na razini Europske Unije, Church and Peace se od 2016. osobito bavio strategijama sigurnosti i obrane EU. Pri tome Mreža neprestano upozorava na ugroženost Europe kao mirovnoga projekta kako kroz „postepenu militarizaciju EU-a“, tako i u okvirima višegodišnjeg financijkog okvira (2021.-2027.).

Upravni odbor Church and Peace-a kao ozbiljnu promjenu paradigme ocjenjuje i Europski obrambeni fond, usvojen 2017. godine, kojim se financira istraživanje i proizvodnja oružja, usidren u proračunu EU-a, kojim se tako prvi put stvorio proračun za vojne svrhe.

Žalosno je što su proračunski instrumenti, koji su do sada bili pouzdano dostupni, sada spojeni. U kontekstu novostvorenog Instrumenta za susjedstvo, razvojnu suradnju i međunarodnu suradnju postoji rizik da bi se sredstva mogla koristiti nenamjenski, osobito jer je “obrana od migracija” međusektorsko pitanje.

Church and Peace kritizira također vanbudžetni Europski mirovni fond koji je usvojilo Europsko vijeće, pogotovo jer je jedan od ciljeva jačanje vojnih kapaciteta trećih zemalja obukom i oružjem.

Skandalozno je i to što se u ovome predsjedanju Vijećem nije uspjelo donijeti odluku o humanoj i solidarnoj politici azila i migracije. Obzirom na humanitarne drame na vanjskim granicama EU-a, o kojima svjedoče ondje angažirani članovi Church and Peace-a, zauzetost svladavnjem Corona-krize i Brexita ne može služiti njihovoj legitimaciji.

Nužno je da EU i dalje izdvaja hitno potrebna sredstva za razvojnu politiku i civilne zadaće te primjenjuje odobrene koncepte posredovanja u uskoj suradnji s civilnim društvom.

Uprava Church and Peace-a poziva građanke i građane EU-a, kao i Crkve i organizacije u Europi, da i dalje inzistiraju na tome da EU nastavi razvijati svoje dosadašnje kompetencije za mir, pravednost, ljudska prava i održivost te time jača Europu kao mirovni projekat, umjesto da ljudske i financijske resurse ulaže u naoružanje i vojne akcije.

 

Pročitajte Izjavu na:
https://www.church-and-peace.org/wp-content/uploads/2021/02/Statement-on-security-policy-decisions-EU-February-2021.pdf (English)

https://www.church-and-peace.org/wp-content/uploads/2021/02/Statement-CaP-sicherheitspolitische-Entscheidungen-EU-Feburar-2021.pdf (Deutsch)

https://www.church-and-peace.org/wp-content/uploads/2021/02/Declaration-Commentaire-decisions-UE-concernant-politique-de-securite-Fevrier-2021.pdf (Français)