Skupština članova i međunarodna konferencija 2020

 „I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će vaša srca i vaše misli u Kristu Isusu.“ (Fil 4,7) Slike o Bogu i nenasilje 15. – 17. svibnja/maja 2020. Dopersduin, Schoorl, Nizozemska Predsjednica Church and Peace-a Antje Heider-Rottwilm na temu Skupa članova 2020....