Atomsko naoružanje je zabranjeno – historijski dan

22. siječan/januar 2021. Atomsko naoružanje je zabranjeno – historijski dan Dočekali smo zabranu! Članovi Church and Peace-a širom Europe proslavljaju konačno stupanje na snagu UN Ugovora o zabrani atomskog naoružanja 22. Januara/siječnja 2021. i zahtijevaju dalje...

Prepoznati znakove vremena

Nova inicijativa Church and Peace-a Uprava Church and Peacce-a inicirala je seriju razgovora s članovima i prijateljima Mreže oko zadaća pred kojima mirovne Crkve u Europi stoje obzirom na „novo normalno“. Činjenica je da doživljavamo poseban trenutak. Kao Upravu...

Međunarodna konferencija, obljetnica i Skupština 2019.

„… da vam dadnem budućnost i nadu.“ (Jeremija 29,11) 70 godina življenja nenasilja – opiranja militariziranju. (17.-19. svibnja/maja 2019) Pod ovom se temom održava ovogodišnja Skupština Church and Peace-a od 17. do 19. svibnja/maja u Berlinu-Spandau. Nošeni obećanjem...