Europska konferencija „Prevladavanje rasizma u Crkvi“

Europska konferencija „Prevladavanje rasizma u Crkvi“

Srdačno vas pozivamo na europsku konferenciju Church and Peace-a od 29. rujna/septembra do 1. listopada/oktobra 2023. u Baarlo-u u Nizozemskoj. Prevladavanje rasizma u CrkviTada reče Bog: “Načinimo čovjeka na sliku i priliku svoju!“ (Post, 1,26)   Rasizam,...

Nova Okružnica – Br. 13 – 2023

Pored novosti iz Church and Peace mreže, u ovom broju možete čitati o našoj konferenciji u Hrvatskoj koja je potaknula mirotvorce u Europi da ne klonu u radu za mir. Bruno Sägesser izvještava o svom odbijanju služenja vojnog roka prije 50 godina i kako je ta odluka...

Objavljeno novo izdanje biltena – br. 12 – 2022

U ovome biltenu možete čitati o mirovnom apelu mirovnjaka i mirovnjakinja koji su nedavno doživjeli rat u Europi, kao i priče o izgradnji mira na lokalnim razinama, razmišljanje o Poslanici Efežanima i o tome kakvim oružjem nas Bog naoružava –ohrabrenje za ustrajnost...
Međunarodna konferencija 2022. održava se u Hrvatskoj.

Međunarodna konferencija 2022. održava se u Hrvatskoj.

Srdačno pozivamo na Međunarodnu konferenciju i Generalnu skupštinu Church and Peace-a 2022! Razdor. Rat. Nenasilje. Izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun što je u oku bratovu. (Luka 6,42) 20. – 23. listopada/oktobra 2022. –...