Berlin, 29. studenog/novembra 2021. 

Na svom zadnjem zasjedanju Upravni odbor Church and Peace-a iznio je stav o online „Konferenciji za budućnost Europe“, koju je organizirala Europska unija. Europska Mreža mirovnih crkava naglasila je nužnost da EU ostane mirovni projekat, da pojača svoje napore oko pravednog i održivog gospodarstva te da provodi međunarodno priznate standarde za zaštitu i prava tražitelja azila i izbjeglica.

„Da vam dadnem budućnost i nadu“ (Jer 29,11) – na početku adventa Church and Peace se prisjeća prastarog biblijskog obećanja proroka Jeremije. Ono vrijedi i danas, u Europi i diljem svijeta.

„Konferencija o budućnosti Europe” dolazi u vremenu kada je europski projekt na raskrižju. Obzirom na društvene, ekonomske, ekološke i političke izazove koje je hitno potrebno riješiti, postoji potreba za osnaživanjem zajedničkih vrijednosti na kojima je Unija utemeljena. Za Church and Peace to se posebno odnosi na nastanak EU-a poradi stvaranja mira i pomirenja između europskih naroda nakon razornih ratova koji su rastrgali Europu.

Budućnost i nada – to u biblijskoj tradiciji uvijek znači: pravednost, nenasilje, održivost, gostoljubivost prema izbjeglicama. Ukorijenjena u ovoj tradiciji, Church and Peace doprinosi „Konferenciji za budućnost Europe“ sljedeće:

EU i svijet
EU bi trebala ostati vjerna svom izvornom cilju da bude mirovni projekt. Umjesto da se sve više militarizira, trebala bi razviti razumijevanje sveobuhvatne ljudske sigurnosti u čijem središtu stoje pravednost i nenasilje, te se zaputiti prema politici civilne sigurnosti. To zahtijeva hrabru promjenu politike. Konkretni koraci prema tome mogu se pronaći u konceptu „Sigurnost nanovo promišljati“ (Sicherheit neu denken) koji su razvile crkve i mirovne organizacije u Europi. Ovaj scenarij transformacije u politiku civilne sigurnosti do 2040. godine dostupan je na njemačkom, engleskom, francuskom, nizozemskom, poljskom i ruskom jeziku i o njemu se raspravlja diljem Europe.

Gospodarstvo
Church and Peace očekuje da Europska unija dosljedno reagira na uzajamno usko povezane klimatsku i krizu biološke raznolikosti dogovorenim, integriranim i sveobuhvatnim političkim paketom Green Deal-a. Kako bi se razvilo uistinu održivo i pravedno gospodarstvo, EU bi trebala koristiti europski Green Deal kao instrument za pokretanje kružnog, a ne linearnog, gospodarstva, usmjerenog na „gospodarstvo dovoljnog broja“. Ono bi se trebalo orijentirati prema ekološkim i etičkim načelima kako bismo mi kao Europljanke i Europljani živjeli unutar planetarnih granica, a ne na štetu drugih kontinenata.

Migracija
Europska unija treba graditi mostove, a ne ograde, između sebe i svojih susjeda. Trebala bi zaustaviti kriminalizaciju onih koji pomažu ljudima u bijegu. Trebala bi spriječiti odbijanja (Pushbacks) te osigurati zahtjev i prihvat tražitelja azila u skladu s europskim standardima i međunarodnim obvezama. Osim toga, očekujemo da će EU implementirati Pakt UN-a o migraciji i, unutar toga okvira, otvoriti više legalnih i sigurnih puteva za useljavanje migranata, tražitelja i tražiteljica azila u države članice Unije.

Od svibnja/maja 2020. svi Europljani/ke pozvani su sudjelovati na „Konferenciji o budućnosti Europe” putem višejezične online platforme. Svatko može davati prijedloge na niz tema, raspravljati o njima te organizirati događanja. Nasumično odabrani/e građani/ke sastaju se zatim na plenarnim sjednicama kako bi dalje razvijali reformske ideje. Potičemo članove/ice i prijatelje/ice Church and Peace-a, kao i sve kojima budućnost Europe leži na srcu, da sudjeluju na https://futureu.europa.eu