Prepoznati znakove vremena

Nova inicijativa Church and Peace-a Uprava Church and Peacce-a inicirala je seriju razgovora s članovima i prijateljima Mreže oko zadaća pred kojima mirovne Crkve u Europi stoje obzirom na „novo normalno“. Činjenica je da doživljavamo poseban trenutak. Kao Upravu...

Church and Peace postaje savezni partner ICAN-a i United-Rescue-a

Berlin, 11.02.2020. Upravni odbor europske mirovne mreže Church and Peace na svome je zasjedanju 7.-9. veljače/februara 2020. u Berlinu odlučila priključiti se dvama savezima. Kao prvo, Church and Peace je pristupila Međunarodnoj kampanji za nuklearno razoružanje...