+49 5694 9905506

Godine ponovo online

 S dubokim žaljenjem Upravni odbor Church and Peace-a odlučio je Međunarodnu konferenciju 2021. godine u Strasbourgu u Francuskoj ne održavati uživo. Trajnost pandemije, ograničenja putovanja i time očekivano izbivanje nekih članova i gostiju potaknuli su Upravni odbor na ovu tešku odluku.

Najavljeni datum, 2.-5. rujna 2021. ipak će obilježiti Church and Peace.

Sastajemo se putem interneta poradi Generalne skupštine, sadržaja vezanih za temu „Božje slike i sloboda od nasilja“ te za susrete i razmjene.

 „I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će vaša srca i vaše misli u Kristu Isusu.“ (Fil 4,7)

Slike o Bogu i nenasilje

2. – 5. Rujan/septembar 2021.

Predsjednica Church and Peace-a Antje Heider-Rottwilm na temu Skupa članova 2021.

„Slike o Bogu i nenasilje“ glasi sadržajni fokus za Skup članova i konferenciju 2021. – široka tema. O čemu se točno radi?

Želimo si osvijestiti koliko snažno su naša slika i naš govor o Bogu obilježeni našim tradicijama. Pospješuje li slika o Bogu nasilne strukture i polaganje prava na moć? Kako se odnose naše slike o Bogu prema teologiji i duhovnosti nenasilja?

Ovo tematsko područje je novo za Mrežu – čemu sada ova tema na skupu članova C&P-a?

Church and Peace se uvijek bavio aspektima slika o Bogu, npr. značenjem teme ranjivosti. U zadnje vrijeme dolaze potresni izvještaji iz zajednica i Crkava vezano za seksualno nasilje, čak iz nekih u kojima mirovna teologija nasljedovanja Isusa stoji u centru. Stoga se pitamo: je li mirovna teologija prevladala patrijarhalnu sliku o Bogu? Čime doprinosimo razvijanju (spolno-)pravedne mirovne teologije, pravednog (liturgijskog) jezika – te odgovarajućeg stava u našim grupama, zajednicama i Crkvama?

Gdje je veza prema široj ekumeni?

Osobno sam sedam godina radila za „Ekumensku dekadu – Crkve u solidarnosti sa ženama (1988.-1998.)“. U to je vrijeme bilo jasno da postoji uska veza između autoritarne teologije, patrijarhalnih slika o Bogu i liturgije, kao i nasilja u Crkvama, zajednicama i obiteljima. I da se sve Crkve širom svijeta moraju pozabaviti ovom temom.
Kampanja Ekumenskog vijeća Crkava „Četvrtkom u crnom – na putu prema svijetu bez silovanja i nasilja“, kojoj se u međuvremenu priključilo mnogo Crkava diljem svijeta, nastala je kao inicijativa da se uzajamno ojača i založi protiv seksualnog i nasilja povezanog sa spolom.

Temu susreta razumijemo, uostalom, i kao doprinos UN-ovoj Rezoluciji 1325 (United Nations Security Council Resolution, UNSCR) te kasnijim rezolucijama u okviru agende Žene, Mir i Sigurnost (Women, Peace and Security, WPS).

Što očekuje sudionike/ice na okupljanju članova? Kako se pripremiti?

Pripremiti se možemo tako što ćemo u nadolazećem vremenu osobito paziti na to kakvu sliku o Bogu imam? Kako govorim o i s Bogom? Kako to oblikuje moj mirovni angažman? Koje se razumijevanje Boga izražava u liturgijskom jeziku i tradiciji moje zajednice? Kako to djeluje na ustrojstvo naših zajednica?

Na susretu se želimo približiti ovim temama. Na radionicama ćemo produbiti različite aspekte kao što su radikalna jednakost muškarca i žene u Postanku, slike o Bogu – nenasilje – jezik, mirovna teologija i seksualizirano nasilje, korelacija moći, patrijarhata i rasizma te uloga žena u ratnim sukobljavanjima i mirovnim procesima (zajedno s gostima iz Konga).

Registracija:  

Registrirajte se do 29. kolovoz 2021. putem ovog obrasca za registraciju.

VenueZoom, online